Čislo bytu
Počet izieb Podlažie Byt m2 Balkón m2 Terasa m2 Záhradka m2 Cena            Eur     Stav    pôdorys
 A01 2 1 44,75 - 3,60 41,52 60 050,- predaný  A01.pdf 
A02 3 1 58,11 - 3,60 52,97 72 800,- predaný A02.pdf 
A03 3 1 58,11 - 3,60 55,69 72 900,- predaný  A03.pdf 
A04 2 1 44,75 - 3,60 42,64 60 500,- predaný A04.pdf 
A11 2 2 44,75 3,60 - - 58 750,- predaný A11.pdf 
A12 3 2 58,11 3,60 - - 71 200,- predaný A12.pdf 
A13 3 2 58,11 3,60 - - 71 200,- rezervovaný A13.pdf 
A14 2 2 44,75 3,60 - - 58 750,- predaný A14.pdf
B01 2 1 44,75 - 3,60 42,64 60 050,- predaný B01.pdf 
B02 3 1 58,11 - 3,60 55,69 72 900,- predaný B02.pdf 
B03 3 1 58,11 - 3,60 55,69 72 900,- predaný B03.pdf 
B04 2 1 44,75 - 3,60 42,64 60 050,- predaný B04.pdf 
B11 2 2 44,75 3,60 - - 58 750,- predaný B11.pdf 
B12 3 2 58,11 3,60 - - 71 200,- voľný B12.pdf 
B13 3 2 58,11 3,60 - - 71 200,- voľný B13.pdf 
B14 2 2 44,75 3,60 - - 58 750,- predaný B14.pdf 
C01 2 1 44,75 - 3,60 42,64 60 050,- predaný C01.pdf 
C02 3 1 58,11 - 3,60 55,69 72 900,- predaný C02.pdf 
C03 3 1 58,11 - 3,60 55,69 72 900,- predaný C03.pdf 
C04 2 1 44,75 - 3,60 42,64 60 050,- voľný C04.pdf 
C11 2 2 44,75 3,60 - - 58 750,- predaný C11.pdf 
C12 3 2 58,11 3,60 - - 72 900,- predaný C12.pdf 
C13 3 2 58,11 3,60 - - 72 900,- predaný C13.pdf 
C14 2 2 44,75 3,60 - - 58 750,- predaný C14.pdf 
D01 3 1 58,11 - 3,60 66,00 73 200,- predaný D01.pdf 
D02 2 1 45,28 - 3,60 49,08 60 900,- predaný D02.pdf 
D03 2 1 45,28 - 3,60 49,08 60 900,- predaný D03.pdf 
D04 3 1 58,11 - 3,60 66,00 73 200,- predaný D04.pdf 
D11 3 2 58,11 3,60 - - 71 200,- voľný D11.pdf 
D12 2 2 45,28 3,60 - - 59 400,- voľný D12.pdf 
D13 2 2 45,28 3,60 - - 59 400,- voľný D13.pd
D14 3 2 58,11 3,60 - - 73 200,- voľný D14.pdf 
E01 1 1 30,86 - 3,60 38,90 44 700,- predané E01.pdf 
E02 3 1 68,87 - 6,05 218,45 85 300,- predané E02.pdf 
E03 3 1 68,87 - 6,05 118,26 82 200,- predané E03.pdf 
E04 1 1 30,86 - 3,60 16,46 44 300,- predané E04.pdf 
E11 1 2 30,86 3,60 - - 43 800,- predané E11.pdf 
E12 3 2 68,87 6,05 - - 78 500,- predané E12.pdf 
E13 3 2 68,87 6,05 - - 78 500,- predané E13.pdf 
E14 1 2 30,86 3,60 - - 43 800,- predané E14.pdf