Radovan Alberti  

Kancelária: Švabinskeho 13, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 944 916 549

E-mail:home@re-max.sk